Odrzucenie spadku

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Odrzucenie spadku, zwane także potocznie: „zrzeczeniem się spadku”, „zrzeczeniem się dziedziczenia” polega na złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie można złożyć przed sądem rejonowym, w którego okręgu jest miejsce zamieszkania lub pobytu osoby odrzucającej spadek bądź przed notariuszem. Czynności takiej najczęściej dokonuje się w sytuacji, gdy odziedziczone pasywa (np. długi pochodzące z kredytu, pożyczki) mogłyby być wyższe niż aktywa.

W prawie rozróżnia się odrzucenie spadku od zrzeczenia się dziedziczenia, ponieważ odrzucenie może zostać dokonane wyłącznie po śmierci spadkodawcy, zaś zrzeczenie następuje za życia spadkodawcy w ramach umowy z nim zawieranej. Umowa taka wymaga formy aktu notarialnego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia takiego oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to między innymi, że nie dziedziczy on zarówno aktywów, ani pasywów ze spadku. W takiej sytuacji warto powiadomić ewentualne osoby, które po odrzucającym spadek mogłyby wejść w krąg następnych spadkobierców. Przykład – zmarła osoba A, która nie pozostawiła testamentu, w chwili śmierci ze spadkobierców ustawowych posiadała jedynie: córkę B oraz córkę córki (wnuczkę) C. Córka B odrzuciła spadek. W związku z tym jako kolejny spadkobierca, „w miejsce” B wchodzi osoba C.

Do odrzucenia spadku wystarczy – poza dokumentem tożsamości – odpis aktu zgonu spadkodawcy. Ponadto osoba odrzucająca spadek powinna podać informację między innymi na temat: miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy oraz wiadomych jej osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych. Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego potrzebne jest również prawomocne postanowienie sądu o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w jego imieniu (zawierające klauzulę o tym, że jest prawomocne), a także jego odpis aktu urodzenia.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem składane jest najczęściej w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji po jego podpisaniu, notariusz wydaje osobie składającej oświadczenie wypis tego aktu, a także przesyła jeden egzemplarz do właściwego sądu spadku.

Koszt za złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku przez jedną osobę wynosi 50,00 zł netto (61,50 zł brutto). Do kosztu tego należy doliczyć koszt za sporządzenie wypisów. Łącznie koszt wynosi około 130,00 zł brutto – w zależności od liczby wypisów i ilości stron danego aktu notarialnego.

Powyższe informacje nie wyczerpują wszystkich zagadnień na temat odrzucenia spadku oraz jego skutków. Więcej stosownych informacji udzieli notariusz. Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego (tel. 503 903 909, lub 58 38 00 224), mailowego (kontakt@gdynia-notariusz.pl) jak i osobistego w Kancelarii Notariusz Pauliny Kierus-Tunowskiej pod adresem: Gdynia, ul. Śląska 35-37 lok. 7

Call Now Button