Opłaty notarialne

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Opłata notarialna, zwana równie taksą notarialną co do zasady uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy (wartości darowanej bądź sprzedawanej nieruchomości, wysokości zabezpieczenia hipoteką itp). Warto również pamiętać, iż do ustalenia wartości nieruchomości nie trzeba sporządzać operatu szacunkowego, a wystarczy ustalić ceny podobnych nieruchomości np. w telewizji, prasie, bądź internecie.

Taksa notarialna została określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z którym:

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Podana taksa jest wartością netto, do której należy doliczyć 23% VAT.

Do taksy notarialnej (wynagrodzenia notariusza) w niektórych umowach (m.in. sprzedaży nieruchomości) należy doliczyć podatki i opłaty sądowej.

Call Now Button