Oświadczenie o wskazaniu przez najemcę innego lokalu – pdf