Oświadczenie o wskazaniu przez najemcę innego lokalu str